BOTOX

Klinik AYA har selvfølgelig valgt at anvende det originale Botox®, som i Europa har betegnelsen Vistabel® og er det mest veldokumenterede og potente botulinum-toxin Type A. Producenten er det amerikanske Medicinalfirma Allergan.

Hvad er Vistabel – Botox

Vistabel – Botox er et lægemiddel, som indeholder botulinum-toxin Type A. Dette toxin kommer fra Clostridium botulinum-bakterien. Vistabel – Botox fortyndes meget kraftigt, injiceres derefter med en tynd steril nål under huden i de udvalgte små ansigtsmuskler. Det har den virkning, at rynker glattes ud.

Hvordan virker Vistabel – Botox

Nerveenderne afgiver det kemiske stof acetylcholin, som overfører sammentrækningssignaler til musklerne. Vistabel – Botoxs funktion er midlertidig blokering for frigørelse af acetylcholin – dvs. blokerer nerveimpulser til små ansigtsmuskler og forhindrer, at disse muskler trækker sig sammen. På den måde bliver den overliggende hud glat og uden rynker. Produktet virker kun præcis på de specifikke muskler, som behandles og ikke på andre muskelgrupper. Vistabel – Botox injiceres ind i musklen, så der er kun meget lidt ubehag ved behandlingen. Mange patienter beskriver følelsen som et myggestik. Behandlingen tager ca. 5-10 minutter, afhængig af hvor mange områder man ønsker at få behandlet. Man kan gå på arbejde og lave alle andre daglige gøremål lige efter behandlingen. Vistabel – Botox er FDA godkendt og opfylder alle sikkerhedsforanstaltninger. Det æstetiske resultat afhænger dog også af den anvendte teknik og behandlerens erfaring. Behandlingerne må kun udføres af autoriseret og certificeret speciallæge eller – sygeplejerske.

 


before and after botox
before and after botox
Før og efter botox behandling
Før og efter botox behandling

Komplikationer eller bivirkninger ved Vistabel – Botox

Uønskede bivirkninger ved brug af Vistabel – Botox er meget sjældne, selv efter at produktet har været brugt i over 13 år i 60 forskellige lande. Den mest almindelige bivirkning er ømhed eller en lille blodudtrædelse ved indstiksstedet. I sjældne tilfælde kan produktet give en forbigående svækkelse af de nærliggende muskler. Der har været beskrevet enkelte tilfælde, hvor musklen som løfter øvre øjenlåg, er blevet forbigående svækket i 1-2 uger. Men fordi effekten er forbigående, er også bivirkningerne forbigående. På verdensplan er der frem til i dag ikke rapporteret om varige mén efter behandlingen.

Efter behandlingen

Effekten indtræder indenfor 5-10 dage og varer normalt i 3-4 måneder. Den maximale effekt ses 5-6 uger efter behandlingen. Hos de fleste er effekten god i 4 måneder og man vil herefter opleve, at man igen kan begynde at bruge musklen. Efter 3-6 måneder er der hos de fleste behov for en ny behandling. Holdbarheden vil ofte øges med gentagne behandlinger. Det kan i starten føles lidt anderledes, da man ikke kan bruge den muskel, som man normalt har spændt, men det vænner man sig til. Efter alle behandlinger tilbydes opfølgende konsultation, hvor der kan efterkorrigeres (touch-up), hvis dette vurderes nødvendigt.

Holdbarhed

En fordel ved behandlingen er, at effekten kun varer i gennemsnit 3-5 måneder efter første behandlingen. Herefter kan man beslutte, om man ønsker at gentage behandlingen og evt. også få behandlet andre områder. For at vedligeholde en optimal effekt, bør man påregne at gentage indsprøjtningerne 2-3 gange pr. år. Videnskabelige studier med Vistabel – Botox brugt mod rynkebehandling, tyder imidlertid på, at effekten af Vistabel – Botox varer længere efter hver ny behandling. Det skyldes sandsynligvis, at musklen som bliver blokeret af Vistabel – Botox bliver mindre og svagere efter hver behandling, fordi den ikke længere bliver brugt. En anden faktor som også spiller en rolle er, at man ubevidst ændrer sin mimik på grund af, at enkelte små muskler er blokkeret af Vistabel – Botox.